Pracownia Geodezyjna GEOTIM jest rzetelnym i profesjonalnym partnerem w dziedzinie usług geodezyjnych.

Oferujemy następujące usługi:
mapy numeryczne do celów projektowych (pod budowę,pod plany zagospodarowania przestrzennego)

podziały nieruchomości (np.wydzielanie działek do sprzedaży, podziały do zniesienia współwłasności na drodze postępowania sądowego)

tyczenia i inwentaryzacje obiektów budowlanych (tyczenie osi konstrukcyjnych budynków, inwentaryzacje powykonawcze)

geodezyjna obsługa inwestycji (gdy myślisz o rozpoczęciu budowy - oprócz obsługi geodezyjnej służymy pomocą w kolejnych etapach procesu budowlanego)

wznowienia granic nieruchomości (okazanie granic w terenie właścicielom sąsiadujących działek)

  • tworzenie numerycznej mapy zasadniczej (skanowanie i wektoryzacja map analogowych, wpasowanie rastrów i stworzenie numerycznej mapy zasadniczej na podstawie szkiców polowych w systemien EWMAPA)

dokumentacja geodezyjna do aktu notarialnego, do ksiąg wieczystych

rozgraniczenia nieruchomości (rozwiązywanie sporów granicznych)

mapy tematyczne tworzone numerycznie (jeśli potrzebujesz mieć mapę o dowolnej treści i tematyce w formacie mapy numerycznej dxf,dwg,dgn - zapraszamy do nas).

Ponadto wykonujemy geodezyjne pomiary niestandardowe.